Om oss

Norsk fagbibliotekforening – avdeling Bergen er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening (NFF). NFF er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi jobber bibliotekpolitisk for å fremme saker som angår våre medlemmers hverdag. Vi arrangerer møter og konferanser med aktuelle temaer for hele bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonssektoren.

Kontakt oss på e-postnffbergen@gmail.com

 

Styret i NFF-Bergen 2017

Svitlana Kolesnyk (Universitetsbiblioteket i Bergen).
Svitlana jobber med økonomistyring av biblioteket og bibliotekstatistikk. Hun er sekretær i UHR Bs arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata og IFLAs SC Statistics and Evaluation. Svitlana er styreleder.

Gro Harriett Instebø (Biblioteket Høgskolen i Bergen)
Gro er utdannet sivilbibliotekar og har jobbet på høgskolens ulike avdelingsbibliotek siden 1988 med ulike oppgaver. I dag jobber hun med samlingsutvikling, formidling, undervisning og i førstelinjetjenesten. Gro er nestleder. Hun sitter også i NFFs hovedstyre.

Marion Mühlburger (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Marion jobber som hovedbibliotekar på Bibliotek for medisin. Som stedlig leder har hun ansvar for daglig drift og utvikling av det lokale biblioteket og medarbeiderne.

 

Ahl Vegard Nilsen (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Ahl Vegard har jobbet ved universitetsbiblioteket siden 2014 og har vært styremedlem i NFF siden 2015. Arbeidsoppgavene hans ved universitetsbiblioteket består av blant annet arbeid med digital studielitteratur samt universitetsbibliotekets søkeverktøy Oria. I NFF Bergen holder han vervene som sekretær og kasserer.

 

Varamedlem:
Vibeke Aase Jensen (Biblioteket Norges Handelshøyskole)
Vibeke er bibliotekar og har jobbet på NHH siden 1995. Vibeke jobber hovedsakelig med katalogisering/klassifisering, men også litt med Brage. Er i tillegg ALMA-ansvarlig ved NHH. I fritiden er hun opptatt med hundene sine og er en ivrig blogger. Vibeke er varamedlem.

Reklamer