Om oss

Norsk fagbibliotekforening – avdeling Bergen er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening (NFF). NFF er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi jobber bibliotekpolitisk for å fremme saker som angår våre medlemmers hverdag. Vi arrangerer møter og konferanser med aktuelle temaer for hele bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonssektoren.

Kontakt oss på e-postnffbergen@gmail.com


Styret i NFF avd. Bergen 2020

Leder: Kirsten Fausa Storvik (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Kirsten er bibliotekar i seksjon for bibliotektjenester, og er også sekretær i NBF spesialgruppe for fjernlån og referanse.

Til daglig jobber hun med publikumsrettet arbeid, noe lokal systemkonfigurering, katalogisering og indre tjenester.

Nestleder: Solveig Kavli (Biblioteket – Høgskulen på Vestlandet)
Solveig er universitetsbibliotekar og arbeider på Skrivesenteret HVL Bergen sammen med kollegaer og masterstudenter fra FLKI. Som universitetsbibliotekar har hun et særlig ansvar for studentene på pedagogikk og lærerutdanning. Hun er særlig interessert i studentene sin skriveprosess og dialogbasert læring. Solveig er også med i bibliotekets formidlingsgruppe der de promoterer forskning og utstillinger som er aktuelle for HVL. Hun har tidligere vært leder av nettstedet Søk & Skriv og er også med i NB!Write, et nordisk baltisk nettverk for skrivesentre.

Sekretær: Ledig verv

Kasserer: Maria Refsdal (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Maria er spesialbibliotekar i seksjon for bibliotektjenester, og har jobbet ved UB siden 2013. Hun jobber hovedsakelig med publikumstjenester, men er også involvert i indre arbeid og katalogisering, og er medlem i Almagruppa.

Varamedlem:

Varamedlem: Ane Landøy (Universitetsbiblioteket i Bergen) 

Styret2
Kirsten, Maria, Solveig og Ane