Om oss

Norsk fagbibliotekforening – avdeling Bergen er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening (NFF). NFF er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi jobber bibliotekpolitisk for å fremme saker som angår våre medlemmers hverdag. Vi arrangerer møter og konferanser med aktuelle temaer for hele bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonssektoren.

Kontakt oss på e-postnffbergen@gmail.com


Styret i NFF avd. Bergen 2019

Leder: Kirsten Fausa Storvik (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Nestleder: Solveig Kavli (Biblioteket – Høgskulen på Vestlandet)
Solveig er universitetsbibliotekar og arbeider på Skrivesenteret HVL Bergen sammen med kollegaer og masterstudenter fra FLKI. Som universitetsbibliotekar har hun et særlig ansvar for studentene på pedagogikk og lærerutdanning. Hun er særlig interessert i studentene sin skriveprosess og dialogbasert læring. Solveig er også med i bibliotekets formidlingsgruppe der de promoterer forskning og utstillinger som er aktuelle for HVL. Hun har tidligere vært leder av nettstedet Søk & Skriv og er også med i NB!Write, et nordisk baltisk nettverk for skrivesentre.

Sekretær: Vibeke Aase Jensen (Biblioteket – Norges Handelshøyskole)
Vibeke er bibliotekar og har jobbet på NHH siden 1995. Vibeke jobber hovedsakelig med katalogisering/klassifisering, men også litt med Brage. Er i tillegg ALMA-ansvarlig ved NHH. I fritiden er hun opptatt med hundene sine og er en ivrig blogger.

Kasserer: Gunhild Austrheim (Biblioteket – Høgskulen på Vestlandet)
Gunhild er universitetsbibliotekar og arbeider først og fremst med litteratursøking i undervisning og systematiske oversikter innen helse- og sosialfagene. Hun er redaksjonsmedlem i nettstedet PhD on Track (phdontrack.net) og engasjert i bibliotekets forskningstjenester.

Varamedlem:

Varamedlem: Maria Refsdal (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Maria er spesialbibliotekar i seksjon for bibliotektjenester, og har jobbet ved UB siden 2013. Hun jobber hovedsakelig med publikumstjenester, men er også involvert i indre arbeid og katalogisering, og er medlem i Almagruppa.

Reklamer