Om oss

Norsk fagbibliotekforening – avdeling Bergen er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening (NFF). NFF er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi jobber bibliotekpolitisk for å fremme saker som angår våre medlemmers hverdag. Vi arrangerer møter og konferanser med aktuelle temaer for hele bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonssektoren.

Kontakt oss på e-postnffbergen@gmail.com

 

Styret i NFF-Bergen 2017

Svitlana Kolesnyk (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Gro Harriett Instebø (Biblioteket Høgskolen i Bergen)
Marion Mühlburger (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Ahl Vegard Nilsen (Universitetsbiblioteket i Bergen)

Varamedlem:
Vibeke Aase Jensen (Biblioteket Norges Handelshøyskole)

Advertisements