Om oss

Norsk fagbibliotekforening – avdeling Bergen er et lokallag av Norsk fagbibliotekforening (NFF). NFF er en interesseorganisasjon for alle som jobber i fagbibliotek og innenfor dokumentasjons- og informasjonsområdet. Vi jobber bibliotekpolitisk for å fremme saker som angår våre medlemmers hverdag. Vi arrangerer møter og konferanser med aktuelle temaer for hele bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonssektoren.

Kontakt oss på e-postnffbergen@gmail.com


Styret i NFF avd. Bergen 2018

nffavdbergen

Leder: Svitlana Kolesnyk (Universitetsbiblioteket i Bergen)
Svitlana jobber med økonomistyring av biblioteket og bibliotekstatistikk. Hun er sekretær i UHR Bs arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata og IFLAs SC Statistics and Evaluation.

Nestleder: Gro Harriett Instebø (Biblioteket – Høgskulen på Vestlandet)
Gro er utdannet sivilbibliotekar og har jobbet på høgskolens ulike avdelingsbibliotek siden 1988 med ulike oppgaver. I dag jobber hun med samlingsutvikling, formidling, undervisning og i førstelinjetjenesten. Gro sitter også i NFFs hovedstyre.

Vibeke Aase Jensen (Biblioteket – Norges Handelshøyskole)
Vibeke er bibliotekar og har jobbet på NHH siden 1995. Vibeke jobber hovedsakelig med katalogisering/klassifisering, men også litt med Brage. Er i tillegg ALMA-ansvarlig ved NHH. I fritiden er hun opptatt med hundene sine og er en ivrig blogger.

Gunhild Austrheim (Biblioteket – Høgskulen på Vestlandet)
Gunhild er universitetsbibliotekar og arbeider først og fremst med litteratursøking i undervisning og systematiske oversikter innen helse- og sosialfagene. Hun er redaksjonsmedlem i nettstedet PhD on Track (phdontrack.net) og engasjert i bibliotekets forskningstjenester.

Varamedlem:
Kenneth Skogås (NLA Høgskulen)
Kenneth er bibliotekar, og jobber særlig med tidsskrifter og publikumsopplæring. I tillegg kommer veiledning i Cristin, Open Access og Brage.

Reklamer