Stipend

Medlemmer av NFF-Bergen kan søke om stipend til kurs, seminar, studiereiser eller andre faglig relevante formål.

Formålet med stipend er å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

For 2018 er det satt av opp til 10.000 kroner til stipend.  Søknad sendes til  nffbergen@gmail.com.

  • Personlige medlemmer i NFF avd. Bergen kan søke om stipend.
  • Stipendsøknaden må inneholde beskrivelse av formål og budsjett. Det skal oppgis om det søkes støtte fra andre. Støtte gis ikke etterskuddsvis.
  • Søker skal innen 6 uker levere en rapport som kan publiseres på bloggen. Det er ønskelig at man også gir en muntlig presentasjon på et medlemsmøte.
  • Styret i NFF Bergen behandler innkomne søknader fortløpende i månedlige styremøter.
  • Utdelingen av stipend annonseres på bloggen, der styret offentliggjør navn på personen(e) som har fått tildelt stipend, formål og stipendbeløpet.

Liste over stipendmottakere

2019

2018

2017