Stipend

Medlemmer av NFF-Bergen kan søke om stipend til kurs, seminar, studiereiser eller andre faglig relevante formål.

Søkeren forplikter seg til å levere en skriftlig rapport som kan publiseres på bloggen og/eller gi en muntlig presentasjon på et medlemsmøte.

For 2017 er det satt av opp til 10.000 kroner til stipend. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Søknad med budsjett sendes til nffbergen@gmail.com

Liste over stipendmottakere

2017

Advertisements